من خیلی ادم بد دهنی نیستم ولی امروز تا تونستم فحش دادم. راستش از دیدن این که به هلاکت رسیده بودی لذت بردم! از اینکه سر کثیفت چمن زار رو کثیف کرده بود تا کثافت مکدر خونت …

مطالب مرتبط