بایگانی‌ ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

اشتباهاتی که در مورد تغذیه‌ی گربه‌ها مرتکب می‌شویم

بازدیدها: 93 انسان‌ها در مورد تغذیه‌ی خودشان بسیار اشتباه می‌کنند برای مثال خوراک‌هایی با نمک زیاد و یا چربی بیش از اندازه استفاده می‌کنند و یا مقادیر خوراک آن‌ها کم یا زیاد است. بنابراین...

Gli errori che, nel caso di nutrire i gatti siamo impegnati

Gli errori che, nel caso di nutrire i gatti siamo impegnati

بازدیدها: 69 Gli esseri umani sono molto sbagli circa la propria nutrizione ad esempio i mangimi di alta sale e grassi o eccessivo uso o alimentarlo quantità bassa o alta. Quindi non è una...

اشتباهاتی که در مورد تغذیه‌ی گربه‌ها مرتکب می‌شویم

اشتباهاتی که در مورد تغذیه‌ی گربه‌ها مرتکب می‌شویم

بازدیدها: 103 انسان‌ها در مورد تغذیه‌ی خودشان بسیار اشتباه می‌کنند برای مثال خوراک‌هایی با نمک زیاد و یا چربی بیش از اندازه استفاده می‌کنند و یا مقادیر خوراک آن‌ها کم یا زیاد است. بنابراین...

نکاتی درباره‌ی تغذیه‌ گربه‌ها

بازدیدها: 87 گربه‌ها گوشتخوار هستند! این مهم ترین نکته ای است که باید در مورد تغذیه‌ گربه‌ی خود بدانید. گربه‌ها در مورد نحوه تغذیه با انسان‌ها و سگ‌ها متفاوتند و صاحبان گربه‌ها باید بدانند...

Consigli sull'alimentazione gatti

Consigli sull'alimentazione gatti

بازدیدها: 27 I gatti sono carnivori! Questo è il più importante punto è che è necessario conoscere nutrizione per il vostro gatto. I gatti sono su come alimentare con gli esseri umani e cani...

Conseils sur l’alimentation des chats

Conseils sur l’alimentation des chats

بازدیدها: 89 Les chats sont carnivores ! C’est le plus important est que vous devez savoir sur la nutrition pour votre chat. Chats sont sur la façon de se nourrir avec les humains et les...

Consejos sobre la alimentación de gatos

Consejos sobre la alimentación de gatos

بازدیدها: 28 ¡Los gatos son carnívoros! Este es el más importante punto es que usted debe saber acerca de la nutrición de su gato. Los gatos son acerca de cómo alimentarse con los seres...