بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۵

آشنایی با نژادهای سگ : باست هوند

بازدیدها: 417 نژاد باست هوند (Basset Hound) با توجه به پاهای کوتاه، جثه ی سنگین و گوش های بلند به راحتی قابل تشخیص هستند. از خصوصیت های این نژاد این است که باست هوند ها...