بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2017

متوقف کردن دعوای سگ ها

متوقف کردن دعوای سگ ها

بازدیدها: 75 اگر شاهد دعوای دو سگ با یکدیگر بوده‌اید، قطعا می‌دانید که چقدر می‌تواند تکان دهنده و ترسناک باشد. سگ‌ها طی دعوا یا حمله می‌توانند جراحاتی جدی را بر یکدیگر وارد نمایند. در...

متوق� کردن دعوای سگ ها

بازدیدها: 60 اگر شاهد دعوای دو سگ با یکدیگر بوده‌اید، قطعا می‌دانید که چقدر می‌تواند تکان دهنده و ترسناک باشد. سگ‌ها طی دعوا یا حمله می‌توانند جراحاتی جدی را بر یکدیگر وارد نمایند. در...

ویدیو آیا گربه حیوان خانگی مناسبی برای شماست؟

بازدیدها: 83 در حالی که گربه‌ها گزینه بسیار مناسبی برای برخی افراد هستند، برای بعضی بهترین انتخاب نخواهند بود. اگر در فکر قبول سرپرستی این حیوان هستید، باید توجه کنید که گربه‌ها برای اکثر...

چاقی در سگ ها

بازدیدها: 66 چاقی سگ‌ها یکی از رو به رشدترین مشکلات سلامتی است که امروزه در سگ‌ها دیده می‌شود. درست مانند انسان‌ها، اضافه وزن در حیوانات نیز بیماری‌ها و اختلالات مختلفی را به همراه خود...

چاقی در سگ ها

چاقی در سگ ها

بازدیدها: 82 چاقی سگ‌ها یکی از رو به رشدترین مشکلات سلامتی است که امروزه در سگ‌ها دیده می‌شود. درست مانند انسان‌ها، اضافه وزن در حیوانات نیز بیماری‌ها و اختلالات مختلفی را به همراه خود...

این�وگرا�یک مسا�رت همراه سگ

بازدیدها: 58 در صورتی که امکانات و آمادگی‌های مناسب ایجاد شده باشد، مسافرت همراه با حیوان خانگی می‌تواند تجربه‌ای فوق العاده باشد. با این حال در صورت عدم آمادگی، مسافرت هم برای شما و...

اینفوگرافیک مسافرت همراه سگ

اینفوگرافیک مسافرت همراه سگ

بازدیدها: 85 در صورتی که امکانات و آمادگی‌های مناسب ایجاد شده باشد، مسافرت همراه با حیوان خانگی می‌تواند تجربه‌ای فوق العاده باشد. با این حال در صورت عدم آمادگی، مسافرت هم برای شما و...

۱۰ �رمانی که می‌توانید به سگ خود آموزش دهید

بازدیدها: 51 هنگامی که با سگ خود بازی می‌کنید، بسیار اهمیت دارد که زمان‌هایی را نیز برای آموزش دستورها کنار بگذارید. چندین دستور پایه وجود دارند که هر سگی باید آن‌ها را بداند. این...