بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

آشنایی با نژادهای سگ: رتریور طلایی

بازدیدها: 354 جای تعجبی ندارد که گلدن رتریور (Golden Retriever) یکی از محبوب‌ترین نژادهای سگ در جهان است. هوش بالا، اجتماعی بودن، زیبایی  و وفاداری همه در کنار هم. یک پکیج کامل. این نژاد...

Familiarità con razze di cani: Golden Retriever

Familiarità con razze di cani: Golden Retriever

بازدیدها: 8 Non sorprendentemente, piuttosto che un Golden Retriever (Golden Retriever) è uno dei più popolare cane razze nel mondo. Alta intelligenza, la lealtà, la bellezza ed essere sociale tutti insieme. Un pacchetto completo....

Familiar with dog breeds: Golden Retriever

Familiar with dog breeds: Golden Retriever

بازدیدها: 35 Not surprisingly, rather than a Golden Retriever (Golden Retriever) is one of the most popular dog breeds in the world. High intelligence, loyalty, beauty and being social all together. A complete package....

Mantenimiento de lo cockatiel

Mantenimiento de lo cockatiel

بازدیدها: 27 اصالتی australiano cockatiel (Cockatiel) y tal vez la razón de su ser más relajaron y no tener sonidos de orejas خراشی como otros loros, vuelve a un entorno de vida diferentes. Estas...

Maintenance of the cockatiel

Maintenance of the cockatiel

بازدیدها: 38 Australian cockatiel (Cockatiel) اصالتی and perhaps the reason for their being more relaxed and not having خراشی ears sounds like other parrots, it reverts to a different living environment. These birds have...

Entretien de la calopsitte

Entretien de la calopsitte

بازدیدها: 16 اصالتی australien calopsitte (Cockatiel) et peut-être la raison de leur être plus détendue et n’ayant ne pas خراشی oreilles on dirait autres perroquets, il revient à un milieu de vie différent. Ces...

Manutenzione del del cockatiel

Manutenzione del del cockatiel

بازدیدها: 17 اصالتی australiano Calopsitte (Nymphicus hollandicus) e forse il motivo per loro di essere più rilassato e non avendo خراشی orecchie suona come altri pappagalli, si ritorna a un ambiente di vita differenti....