بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

چطور سگ را آموزش دهید تا هنگام �راخوانی، نزد شما بیاید

بازدیدها: 70 آموزش سگ برای آمدن نزد شما هنگام فراخوانی او، یکی از فرمان‌های پایه‌ای است که همه سگ‌ها باید به خوبی با آن آشنا و به خوبی نسبت به این فرمان واکنش نشان...