بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۷

Familiarità con razze canine: Husky

Familiarità con razze canine: Husky

بازدیدها: 13 Siberian Husky (Siberian Husky) una gara molto bella che il suo antenato, il lupo grigio, leggermente rimodellare il. Sono di razza Husky USA per tirare la slitta sull'istruzione e la possibilità di...

Familiar with dog breeds: Husky

Familiar with dog breeds: Husky

بازدیدها: 56 Husky Siberian (Siberian Husky) a very nice race which his ancestor, the Wolf grey, slightly reshape the. USA Husky race to pull the sleigh on education and the ability to run long...

آشنایی با نژادهای سگ: هاسکی

بازدیدها: 358 هاسکی سیبری (Siberian Husky) نژادی بسیار زیباست که نسبت به جد خود، گرگ خاکستری، کمی تغییرشکل یافته است. نژاد هاسکی اصالتا برای کشیدن سورتمه پرورش یافته و توانایی دویدن فاصله‌های بسیار طولانی...