۳/۳۰ تا درد نیابی تو به درمان نرسی تا جان ندهی به وصل جانان نرسی تا همچو خلیل اندر آتش نروی چون خضر به سرچشمه ی حیوان نرسی #مولانای_جان……

مطالب مرتبط