★ #حیوان_آزاری_ممنوع اشرف مخلوقات بودن به این معنا نیست که حق زندگی رو از بقیه مخلوقات خدا ب�…

مطالب مرتبط