همیشه به غذا خوردن و چگونگی دفع حیوان خود توجه کنید . کم اشتهایی و بی اشتهایی اولین نشانه های بیماری در حیوانات هستند . اسهال و استفراغ نیز اگر بصورت مکرر اتفاق بیفتند …

مطالب مرتبط