معضل سگ های گله در قلمرو یوزهای میاندشت بجنورد- خبرنگاران- حضور گله های دام و سگ های چوپانان در پناهگاه میاندشت جاجرم سبب محدود شدن قلمرو یوزها در این دشت شده است که ب…

مطالب مرتبط