سگ هاسکی سیبرین یک نژاد سگ زیبا است که دارای پوستی ضخیم و مودار است. دارای تعداد زیاد زنگ بندی است. چشم های آبی یا چند رنگ سگ هاسکی سیبرین  به زیبایی این حیوان دوست داش…

مطالب مرتبط