آب حیوانات نیاز به تعویض روزانه دارد حتی در هوای گرم بهتر است آب چند بار در روز عوض شود تا آب خنک در اختیار حیوان قرار گیرد استفاده از آب سرد و یا گرم سبب تحریک ناحیه حل…

مطالب مرتبط