#کوپی_لواک یا #قهوه_زباد #قهوه ایست که یک نوع حیوان شبیه به گربه به نام #گربه_زباد به کمک حس بویایی خود بهترین میوه را انتخاب کرده و می خورد و بعد از هضم میوه در بدن این ح…

مطالب مرتبط