پارک ملی پیلانسبرگ در افریقای جنوبی: ۷۰۰۰ حیوان ۲۴ گونه با ارزش بزرگ ترین مجتمع آتشفشانی غزال افریقایی کافتار قهوه ای بلبل چشم قرمز دریاچه مرکزی بزرگ…

مطالب مرتبط