#تا_ته_نوش! تو ارتفاعات کوه دست رو هر چی میذاری گیاه دارویی و خوردنیه! ولی باید مراقب باشی پاتو رو چی میذاری که بعضی وقتا خود عنه! حالا عن حیوان قابل تحمله مورد داشتیم ک…

مطالب مرتبط