🔺کری اشمیت، افسر پلیس انتاریو، چند روز پیش تصویری از یک خرگوش که به دلیل سرمای هوا زیر کاپوت ماشین پلیس پنهان شده بود را در توییتر منتشر کرد. همچنین این افسر از شهرون…

مطالب مرتبط