سال ۹۷ سال چه حیوانی است؟ نام حیوان سال ۱۳۹۷ animal year موش و بقر و پلنگ و خرگوش زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار و آنگاه به اسب و گوسفند است شمار حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار sa…

مطالب مرتبط