واکنش یک سگ وقتی بعد از چند ماه دوری صاحبش رو می بینه انقد خوشحالی می کنه تا غش می کنه ! … واسه همین که میگن سگ نخرید چون به وفای آدما ها شک میکنید … این همون حیوان که ما…

مطالب مرتبط