flic.kr/p/UgLDWj | سکندر به دنبال چشمه آب حیوان | سکندر بیامد به فرمان اوی دل و جان سپرده به پیمان اوی بدو گفت کای مرد بیداردل یکی تیز گردان بدین کار دل اگر آب حیوان به چنگ آوری…

مطالب مرتبط