نژاد #اسچیپرکی #schipperke . . . @ir.pet.info @ir.pet.info @ir.pet.info . . . اسچیپرکی سگی است کوچک بدون دم دارای پوشش خارجی مضاعف و زبر که در اطراف گردن پرپشت می شود. تنها رنگ مشکی براق در مساب…

مطالب مرتبط