بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2020

رفتار مرغ عشق بررسی ناهنجاری بد رفتاری و عادات مرغ عشق ها

بازدیدها: 2 مشکلات رفتاری مرغ عشق ها تنها رفتار مشکل ‌آفرینی که ممکن است از سوی مرغ عشقتان سر بزند، هجومی شدن به دلیل تغییرات هورمونی یا حسادت، و رفتارهای جنسی‌ای است که با...