دسته: اخبار دامپزشكی

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۵

بازدیدها: 54 اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۵ در همایش ها و رویداد های دامپزشکی اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره...

نرخ تعر�ه های دامپزشکی در سال ۹۵

بازدیدها: 41 نرخ تعرفه های دامپزشکی در سال ۹۵ در اخبار دامپزشکی نرخ تعرفه های دامپزشکی در سال ۹۵ : نرخ تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی در سال ۹۵ اعلام شد.به نقل...

استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری

استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری

بازدیدها: 48 استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری در آگهی های استخدامی دامپزشکی استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری : یک شرکت بازرگانی با ۳۰ سال سابقه در زمینه ی واردات داروها و افزودنی های خوراک...

همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار

بازدیدها: 49 همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار در همایش ها و رویداد های دامپزشکی همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار : همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار...

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران شهریور ۹۶

بازدیدها: 90 یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران شهریور ۹۶ در همایش ها و رویداد های دامپزشکی یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران شهریور ۹۶ : یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در شهریور ماه  ۱۳۹۶ توسط...

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در دامپزشکی و علوم دامی مهر ۱۳۹۵

بازدیدها: 90 کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در دامپزشکی و علوم دامی مهر ۱۳۹۵ در همایش ها و رویداد های دامپزشکی کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در دامپزشکی و علوم دامی مهر ۱۳۹۵ : در این...

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۵

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۵

بازدیدها: 145 اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۵ در همایش ها و رویداد های دامپزشکی اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره...

نرخ تعرفه های دامپزشکی در سال ۹۵

نرخ تعرفه های دامپزشکی در سال ۹۵

بازدیدها: 166 نرخ تعرفه های دامپزشکی در سال ۹۵ در اخبار دامپزشکی نرخ تعرفه های دامپزشکی در سال ۹۵ : نرخ تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی در سال ۹۵ اعلام شد.به نقل...

استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری

استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری

بازدیدها: 84 استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری در آگهی های استخدامی دامپزشکی استخدام دامپزشک یا مهندس دامپروری : یک شرکت بازرگانی با ۳۰ سال سابقه در زمینه ی واردات داروها و افزودنی های خوراک...