دسته: رفتارهای معمول و آموزش گربه

نکاتی برای آموزش گربه

نکاتی برای آموزش گربه

بازدیدها: 84 گربه، توپ را بگیر! روزنامه را بیار! حواست به فریزبی باشه! این موارد به احتمال زیاد فرمان‌هایی نیستند که گربه شما شانس موفقیت بالایی در انجام دادن آن‌ها داشته باشد. گربه‌ها معمولا...

نکاتی برای آموزش گربه

بازدیدها: 75 گربه، توپ را بگیر! روزنامه را بیار! حواست به فریزبی باشه! این موارد به احتمال زیاد فرمان‌هایی نیستند که گربه شما شانس موفقیت بالایی در انجام دادن آن‌ها داشته باشد. گربه‌ها معمولا...

راهنمای اجتماعی کردن گربه

بازدیدها: 75 گربه‌ها، سگی کوچک شده نیستند و بنابراین آموزش گربه مانند آموزش سگ نیست. به طور کلی، پروسه آموزش گربه نیاز به تلاش بیشتری دارد چرا که گربه‌ها حیواناتی مستقل هستند و نسبت...

راهنمای اجتماعی کردن گربه

راهنمای اجتماعی کردن گربه

بازدیدها: 322 گربه‌ها، سگی کوچک شده نیستند و بنابراین آموزش گربه مانند آموزش سگ نیست. به طور کلی، پروسه آموزش گربه نیاز به تلاش بیشتری دارد چرا که گربه‌ها حیواناتی مستقل هستند و نسبت...

گربه‌ی ما پلاستیک می‌جود!

بازدیدها: 78 سوال : گربه‌ی چهار ساله‌ی ما چند سال است که پلاستیک می‌جود و به خصوص به پاکت‌های پلاستیکی علاقه‌ی زیادی دارد و جالب اینجاست که او به دنبال محتویات پاکت‌ها نیست و...