دسته: مقالات آموزشی دام بزرگ

درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با است�اده از نانو سیلور

بازدیدها: 69 درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با استفاده از نانو سیلور در مقالات آموزشی دام بزرگ درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با استفاده از نانو سیلور : در این طرح پس...

برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب

بازدیدها: 71 برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب در مقالات آموزشی دام بزرگ برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب :  1- بیماریهای پوستیاین بیماریها عبارتند از: آبسه، هماتوم...

بیماری هپاتیت نکروزان در دام

بازدیدها: 66 بیماری هپاتیت نکروزان در دام در مقالات آموزشی دام بزرگ بیماری هپاتیت نکروزان در دام : اپیدمیولوژی:بیماری وقوع جهانی داشته و اهمیت ویژه ای دراسترالیاونیوزلنددارد.میزان وقوع سالیانه درگوسفند۵ %درگله های درگیرمیباشنداین میزان...

بروسلوز-تب مواج-سقط جنین واگیردار

بازدیدها: 72 بروسلوز-تب مواج-سقط جنین واگیردار در مقالات آموزشی دام بزرگ بروسلوز-تب مواج-سقط جنین واگیردار : بیماریزایی وعلایم بیماری در دامعفونت در گاو در هر سنی می تواند رخ دهد.ولی معمولآ در دامی که...

پدیده های نوین ٬ استراتژی های جدید را برای گاو نزدیک به زایمان توصیه می کند

بازدیدها: 255 پدیده های نوین ٬ استراتژی های جدید را برای گاو نزدیک به زایمان توصیه می کند در مقالات آموزشی دام بزرگ پدیده های نوین ٬ استراتژی های جدید را برای گاو نزدیک...

طول عمر اقتصادی گاو

طول عمر اقتصادی گاو

بازدیدها: 245 طول عمر اقتصادی گاو در مقالات آموزشی دام بزرگ طول عمر اقتصادی گاو : مطمئن شوید که گاوها تا پس از شکم دوم سوددهی دارند، زیرا تاثیر اقتصادی مثبتی روی بازگشت سرمایه...

درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با استفاده از نانو سیلور

درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با استفاده از نانو سیلور

بازدیدها: 88 درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با استفاده از نانو سیلور در مقالات آموزشی دام بزرگ درمان درماتیت بین انگشتی در گاو با استفاده از نانو سیلور : در این طرح پس...

برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب

برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب

بازدیدها: 91 برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب در مقالات آموزشی دام بزرگ برخی از مهمترین و شایع ترین بیماری های اسب :  1- بیماریهای پوستیاین بیماریها عبارتند از: آبسه، هماتوم...

بیماری هپاتیت نکروزان در دام

بیماری هپاتیت نکروزان در دام

بازدیدها: 103 بیماری هپاتیت نکروزان در دام در مقالات آموزشی دام بزرگ بیماری هپاتیت نکروزان در دام : اپیدمیولوژی:بیماری وقوع جهانی داشته و اهمیت ویژه ای دراسترالیاونیوزلنددارد.میزان وقوع سالیانه درگوسفند۵ %درگله های درگیرمیباشنداین میزان...